Superbruker - administrativt vedlikehold

"Kurset hadde meget stor nytteverdi, da en på en måte kommer under huden på programmet og en føler seg tryggere på behandlingen. Spesielt når en skal være superbruker - da bør en forstå det meste. Jeg anbefaler å delta, da det er brukervennlig og lagt opp på en slik måte at en får prøve og feile - det gir trygghet. Gode kursholdere som veileder og bistår underveis."

- Ørjan Johansen ved Bufetat

Om kurset

OM KURSET

MÅLGRUPPE

FORKUNNSKAPER

Lær å konfigurere og vedlikeholde CheckWare, samt hvordan du kan overvåke systemet.

For deg som er eller skal være superbruker i CheckWare

I DETTE KURSET FÅR DU:

Grunnleggende oversikt over løsningen og virkemåte for behandler. Dette inkluderer pålogging, opprette respondenter, utstede kartlegginger og planer, samt se på rapporter.

Introduksjon til dataeksport og monitorering.

​​​Tips og råd til oppfølging / monitorering av systemet. 

Oversikt over oppsett, grupper og roller.

Introduksjon til hvordan kartlegginger og kartleggingsplaner fungerer.

En grunnleggende innføring i bruk av avanserte funksjoner som systemkonfigurasjon, grupper, rapporter, skåring, behandlingstyper, etc.

Tips og råd til konfigurasjon med tanke på sikkerhet, inklusive bruk av "behandlinger" sammen med gruppestrukturer.

TYPE KURS

VARIGHET

PRIS

Klasserom, info, hands-on oppgaver.
Ta med egen pc.

2 dager

United Kingdom

CheckWare Ltd
St James House, 13

Kensington Square, London
W8 5HD, UK
+4402033972700

ISO_IEC_27001_BW_REVERSED-01.png