Studio - Skjema

OM KURSET

Lær å lage egne skjema som kan implementeres i CheckWare!

MÅLGRUPPE

For deg som skal legge inn egne skjema i CheckWare.

FORKUNNSKAPER

God kjennskap til kartlegginger som benyttes på din arbeidsplass.
Kjennskap til CheckWare-løsningen.
Egen CheckWare Studio-lisens.

I DETTE KURSET FÅR DU:

Lære å lage dine egne kartlegginger (skjema, øvelser, m.m.) ved hjelp av CheckWare Studio.

Lære grunnprinsipper som ulike spørsmålstyper, betinging og enkle utregninger.

TYPE KURS

VARIGHET

PRIS

Klasserom, info, hands-on oppgaver.
Ta med egen pc (Windows-basert).
Java (JRE) må være installert.

2 dager.