Dataeksport

OM KURSET

Bli en ekspert på dataeksport ved bruk av eksportmaler og få mest mulig verdi ut fra data i CheckWare. Lær også hvordan du setter opp systemet for å merke data riktig når du får dem inn.

MÅLGRUPPE

For deg som har ansvar for dataeksport fra CheckWare, enten det skal rapporteres internt eller til eksterne kvalitetsregistre, eller du skal lage datagrunnlag og rapporter for forskning.

FORKUNNSKAPER

God kjennskap til CheckWare.
Gode kunnskaper om arbeidsprosesser og kartlegginger som benyttes på din arbeidsplass.

I DETTE KURSET FÅR DU:

Forståelse for hva som er mulig å hente ut fra CheckWare-systemet.

Tips og råd om hvordan du skal bruke CheckWare for å merke data slik at du får mest mulig verdi ut av systemet.

Lære å utføre eksport av systemdata og tips om hvordan du kan bruke disse.

Lære å lage egne eksportmaler som kan overføres direkte til SPSS eller .csv-filer.

TYPE KURS

VARIGHET

PRIS

Klasserom, info, hands-on oppgaver.
Ta med egen pc.

1 dag.

United Kingdom

CheckWare Ltd
24 Old Queen Street

London, SW1H 9HP

UK
+4402033972700

Company number 08120731

ISO_IEC_27001_BW_REVERSED-01.png