CheckWare Helium

OM KURSET

CheckWare Helium - hva kommer og hva betyr det for meg?

MÅLGRUPPE

Systemforvaltere, superbrukere

FORKUNNSKAPER

Kunnskaper på nivå med systemforvalter/superbruker av CheckWare.

KURSINNHOLD:

Gjennomgang av ny funksjonalitet i CheckWare og hvilken betydning det har for deg som systemeier og superbruker. Hva kan tas i bruk med en gang og hva må forberedes internt. Tema som tas opp er blant annet:

Ny modul for samtykke

Varianter av behandlingskort

Relasjoner mellom respondenter

Rollesett i behandlingstyper i stedet for behandlingsroller

Visuell visning av data

Samtidig bruk av ulike autentiseringsnivåer i respondentportalen

Tidsbegrenset tilgang til systemet

Begrensninger i tilgang på eksport

Tidsstyring for utsendelse av SMS

Støtteverktøy for integrasjoner

Dashbord-løsning

TYPE KURS

VARIGHET

PRIS

Klasserom, info

1 dag.