Studio - Rapporter

OM KURSET

Lær å lage rapporter for dine skjema i CheckWare Studio.

MÅLGRUPPE

For deg som ønsker å lære å lage rapporter for dine egenutviklede skjema.

FORKUNNSKAPER

Kjennskap til CheckWare Studio (kunne legge inn egne kartlegginger).
Egen CheckWare Studio-lisens.
Basiskunnskap om HTML.
Kjenne grunnprinsipper om scripting/programmering.

I DETTE KURSET FÅR DU:

Lære å lage enkle rapporter for dine egenutviklede skjema.

TYPE KURS

VARIGHET

PRIS

Klasserom, info, hands-on oppgaver.
Ta med egen pc (Windows-basert).
Java (JRE) må være installert.

1 dag.

United Kingdom

CheckWare Ltd
St James House, 13

Kensington Square, London
W8 5HD, UK
+4402033972700

ISO_IEC_27001_BW_REVERSED-01.png