Kartleggingsplaner

Om kurset

OM KURSET

MÅLGRUPPE

FORKUNNSKAPER

Lær hvordan du kan automatisere behandlingsforløp ved hjelp av kartleggingsplaner for å få mest mulig effektiv bruk av CheckWare.

For deg som har ansvar for å utarbeide kartleggingsplaner på din arbeidsplass, enten i behandling eller for forskning.

I DETTE KURSET FÅR DU:

Lære å lage kartleggingsplaner i CheckWare for å kunne automatisere behandlingsforløp, forskningsprotokoller og forenkle bruk av testbatterier.

Forståelse for hvordan du kan bruke det innebygde prosessverktøyet for å få mest mulig effektiv bruk av CheckWare.

Tips og råd til lå lage, feilsøke og teste løsningen.

TYPE KURS

VARIGHET

PRIS

Klasserom, info, hands-on oppgaver.
Ta med egen pc.

1 dag.